( solar fencing scheme)सौर कुंपण योजना असा करा ऑनलाइन अर्ज..!

       solar fencing schemeसौर कुंपण योजना राबविण्यासाठी मंजुरी त्वरित करा अर्ज…! solar fencing schemeवन्य प्राण्यांपासून होणारे शेती पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी सौर कुंपण योजना शामप्रसाद मुखजी जन वन योजना अंतर्गत राबिण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.        सौर कृषी कुंपण योजने करिता या गावाचा                   समावेश … Read more

Verified by MonsterInsights