Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana/संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana/संजय गांधी निराधार अनुदान योजना राज्यातील नागरिकांचे भविष्य उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून वेळोवेळी विविध योजना राबविण्यात येतात. राज्यातील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील असुरक्षित नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाईल. या योजनेंतर्गत राज्यातील आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांना दरमहा … Read more

Verified by MonsterInsights